Tamburitza Publications
Tutor Books And Sheet Music For Tamburitza Orchestra


DOCTOR TITLE

FOTOGRAFIJE sa odbrane doktorata 8.2.2008 Univerzitet Novi sad

Antička estetika i muzika u dizajnu zvuka gudačkih instrumenata

Mentor: Prof. Dr. Jovo malešević, PF Sombor; (Penzionisn 2 godine pre vremena i skinut sa mentorstva)

Komisija:

Prof. D. Dimitrije Golemović, FMU Beograd

Prof. Dr  Gordana Bojković, FTM Novi sad

Prof. Dr Vlado Delić FTM Novi Sad

Prof. Mr. Dejan Mlađenović, FMU Beograd i AU Novi sad